KONULAR
Fiziğin Doğası
Birimler veFiziksel Nicelikler
Vekktörler
Moment Denge
Eşit Kollu Terazi
Basit Makineler
Kütle ve Ağırlık Merkezi
Madde ve Özellikleri
Sıvıların Kaldırma Kuvveti
Basınç
Isı Sıcaklık
Genleşme
Doğrusal Hareket
Bağıl Hareket
Dinamik
İş Güç Enerji
 Atış Hareketleri
Dairesel Hareket
Keppler Yasaları Newton Genel Çekim Yasası
Basit Harmonik Hareket
itme Momentum-Eylemsizlik Momenti- Açısal Momentum
Elektriksel Sığa ve Kondanstörler
Elektrostatik
Elektriksel Potansiyel Elektriksel Potansiyel Enerji Paralel Levhalar
Doğru Akım Devreleri
Manyetizma ve Alternatif Akım Devreleri
Optik
Dalgalar
Atom Fotoelektrik Compton Enerji Seviyeleri Rölativite
Astrofizik